307/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน

โพสต์15 ต.ค. 2563 20:37โดยสถาบัน ภาษาจีน