310/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

โพสต์15 ต.ค. 2563 20:59โดยสถาบัน ภาษาจีน