313/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค ณ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

โพสต์15 ต.ค. 2563 21:23โดยสถาบัน ภาษาจีน