314/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 13 รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

โพสต์15 ต.ค. 2563 21:31โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2563 21:32 ]