598/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จากรัฐบาลผูเอ่อร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โพสต์15 ต.ค. 2563 21:51โดยสถาบัน ภาษาจีน