Home‎ > ‎

ติดต่อเรา

สถาบันภาษาจีน ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 8
เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0-2288-5592, 0-2288-5601

Facebook : สถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน