Home‎ > ‎

ติดต่อเรา

สถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้น 2 อาคารสามัญ 99 เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ 0-2288-5592, 0-2288-5601

Facebook : สถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน