สถาบันขงจื่อในประเทศไทย

1. สถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย
2. สถาบันขงจื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กทม)
5. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (กทม)
7. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ปทุมธานี)