ข่าวสารและกิจกรรม


ปฐมนิเทศโครงการอบรมภาษาจีน สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

โพสต์14 ธ.ค. 2563 19:41โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2563 19:50 ]

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. 
ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ) ร่วมกับ
ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ประจำกรุงเทพมหานคร
จัดโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับบุคลากรในสังกัด สพฐ.
โดยดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการ (ศบศ) และนายหวาง ฮุ่ยชาง พร้อมคณะ
ได้ให้เกียรติมาเปิดงานในโครงการดังกล่าว เพื่ออำนวยอวยพร
และให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 43 คน
ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
อาคารอาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 8

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล ครั้งที่ 2/2563

โพสต์12 พ.ย. 2563 21:20โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2563 21:20 ]

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (สถาบันภาษาจีน) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระรามหก กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ เป็นประธานการประชุม

ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์12 พ.ย. 2563 21:16โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2563 23:45 ]

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายหวาง หุ้ยชาง ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ

เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การจัดส่งครูอาสาสมัครจีน ในปีการศึกษา 2563-2564

2. โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


การประชุมบรรณาธิการกิจเอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์12 พ.ย. 2563 21:13โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2563 21:16 ]

วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2563 สถาบันภาษาจีน ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ได้จัดการประชุมบรรณาธิการกิจเอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนนำร่อง

โพสต์2 ต.ค. 2563 01:45โดยสถาบัน ภาษาจีน

สถาบันภาษาจีน ศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนนำร่อง 
ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ พระรามหก กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายสนิท แย้มเกสร ผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม 
ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่เปิดการสอนห้องเรียนภาษาจีน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ


การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย

โพสต์16 ก.ย. 2563 01:16โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2563 01:23 ]

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธานในพิธี และดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 401 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย จำนวน 15 คน ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 คน สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5 คน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 คน

การแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” ประกอบด้วย การทดสอบความรู้ภาษาจีน การประกวดพูดสุนทรพจน์หัวข้อฉับพลัน และการแสดงความสามารถพิเศษ โดยผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของแต่ละหน่วยงาน จะได้เข้าสู่รอบตัดสิน ซึ่งจะต้องแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศจีนอีกรอบหนึ่ง

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ 
ได้แก่ นายณัฐสิทธิ์  แซ่ชู โรงเรียนกวงหมิงหัวเฉียว จังหวัดเชียงราย ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ นางสาวมนทิรารัตน์ สุวพานนท์ โรงเรียนระยองวิยาคม จังหวัดระยอง ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป
การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือก ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์24 ส.ค. 2563 19:53โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2563 19:55 ]

ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือก ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ต่อไปการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล ครั้งที่ 1/2563

โพสต์16 ส.ค. 2563 21:16โดยสถาบัน ภาษาจีน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (พ.ศ.2563-2565)
เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสเรียนภาษาจีนอย่างทั่วถึง และพัฒนาครู
รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงมีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร
การประชุมประสานความร่วมมือ การสรรหาครูอาสาสมัครชาวจีนและครูฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 4

โพสต์30 ก.ค. 2563 19:42โดยสถาบัน ภาษาจีน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
สถาบันภาษาจีน ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ 
ร่วมประชุมประสานความร่วมมือ การสรรหาครูอาสาสมัครชาวจีนและครูฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 4
ณ สถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ ประจำประเทศไทย

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก เสมาคุณูปการ แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

โพสต์28 มิ.ย. 2563 21:02โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2563 21:07 ]

วันที่ 29 มิถุนายน 2563
นายหวัง ฮุ่ยชาง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก "เสมาคุณูปการ" แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563  ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 

1-10 of 13