การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย

โพสต์16 ก.ย. 2563 01:16โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 16 ก.ย. 2563 01:23 ]
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธานในพิธี และดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 401 โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย จำนวน 15 คน ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 คน สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5 คน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 คน

การแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” ประกอบด้วย การทดสอบความรู้ภาษาจีน การประกวดพูดสุนทรพจน์หัวข้อฉับพลัน และการแสดงความสามารถพิเศษ โดยผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของแต่ละหน่วยงาน จะได้เข้าสู่รอบตัดสิน ซึ่งจะต้องแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศจีนอีกรอบหนึ่ง

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันครั้งนี้ 
ได้แก่ นายณัฐสิทธิ์  แซ่ชู โรงเรียนกวงหมิงหัวเฉียว จังหวัดเชียงราย ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และ นางสาวมนทิรารัตน์ สุวพานนท์ โรงเรียนระยองวิยาคม จังหวัดระยอง ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป