การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือก ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์24 ส.ค. 2563 19:53โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2563 19:55 ]
ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือก ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย ต่อไป