การประชุมบรรณาธิการกิจเอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์12 พ.ย. 2563 21:13โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2563 21:16 ]
วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2563 สถาบันภาษาจีน ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ได้จัดการประชุมบรรณาธิการกิจเอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวทางการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551