การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนนำร่อง

โพสต์2 ต.ค. 2563 01:45โดยสถาบัน ภาษาจีน
สถาบันภาษาจีน ศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนนำร่อง 
ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ พระรามหก กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายสนิท แย้มเกสร ผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม 
ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่เปิดการสอนห้องเรียนภาษาจีน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 12 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ


Comments