การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล ครั้งที่ 2/2563

โพสต์12 พ.ย. 2563 21:20โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2563 21:20 ]
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (สถาบันภาษาจีน) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล ครั้งที่ 2/2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระรามหก กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ เป็นประธานการประชุม