การประชุมประสานความร่วมมือ การสรรหาครูอาสาสมัครชาวจีนและครูฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 4

โพสต์30 ก.ค. 2563 19:42โดยสถาบัน ภาษาจีน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
สถาบันภาษาจีน ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ 
ร่วมประชุมประสานความร่วมมือ การสรรหาครูอาสาสมัครชาวจีนและครูฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 4
ณ สถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ ประจำประเทศไทย

Comments