การประชุมประสานความร่วมมือ การสรรหาครูอาสาสมัครชาวจีนและครูฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 2

โพสต์22 มิ.ย. 2563 02:03โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2563 00:23 ]
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
สถาบันภาษาจีนและสถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ ประจำประเทศไทย
ร่วมประชุมประสานความร่วมมือ การสรรหาครูอาสาสมัครชาวจีนและครูฝึกประสบการณ์
ณ สถาบันภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน