พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก เสมาคุณูปการ แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

โพสต์28 มิ.ย. 2563 21:02โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2563 21:07 ]
วันที่ 29 มิถุนายน 2563
นายหวัง ฮุ่ยชาง ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก "เสมาคุณูปการ" แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563  ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน