ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์12 พ.ย. 2563 21:16โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2563 23:45 ]

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายหวาง หุ้ยชาง ผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ

เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การจัดส่งครูอาสาสมัครจีน ในปีการศึกษา 2563-2564

2. โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน