ปฐมนิเทศโครงการอบรมภาษาจีน สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

โพสต์14 ธ.ค. 2563 19:41โดยสถาบัน ภาษาจีน   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2563 19:50 ]
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. 
ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ) ร่วมกับ
ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ประจำกรุงเทพมหานคร
จัดโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับบุคลากรในสังกัด สพฐ.
โดยดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการ (ศบศ) และนายหวาง ฮุ่ยชาง พร้อมคณะ
ได้ให้เกียรติมาเปิดงานในโครงการดังกล่าว เพื่ออำนวยอวยพร
และให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 43 คน
ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
อาคารอาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 8

Comments